INFO

Information till våra hyresgäster

Hyra


Hyran ska alltid vara betald innan månadsskiftet. Dvs att t.e.x maj månads hyra ska vara betald senast den sista april. Är inte er hyra betald till det datumet får ni utgå från en påminnelseavgift. Är inte hyran betald inom nio dagar från förfallodatumet kommer ärendet att skickas till inkasso.

Detta kommer att medföra ytterligare kostnader. 
sopor


I dag är vi alla medvetna om vikten att källsortera för vår miljö.  Att strunta i det medför oordning och mindre trivsel för era grannar och på sikt högre hyra då vi alla måste dela på ansvaret för en bättre miljö.


Tänk på att sopsortera och lägg rätt sopor in rätt kärl.


Det är ditt boende och din trivselFett i Avlopp


Tyvärr har vi många stopp i avloppen och detta orsakas inte sällan av hyregästen själv. Det är viktigt att inte hälla ut fett i avloppet. 


Vid spolning av Ert avlopp och där vi kan konstatera att det är ni som orsakat stoppet så kommer vi att skicka en faktura till Er.