Historik

EUROIMP AB

Ett företag i fastighetsbranschen

Euroimp AB bildades 1993 som ett bolag inom träförädling i Skutskär av Ove Sandström.


Ove Sandström drev framgångsrikt verksamhet inom träimpregnering under flera år i Skutskär.

År 2000 startade bolaget nordens största impregneringsverk i Åstorp som såldes 2006 till Rörvik Timber AB.


Året efter, 2007, började bolaget med att äga och förvalta fastigheter. En verksamhet som idag växt till ett fastighetsbestånd på flera platser i Sverige.
 


 

Euroimp AB

Box 75

265 21 Åstorp