Historik

EUROIMP AB

Ett företag i fastighetsbranschen

Euroimp AB bildades 1993 som ett bolag inom träförädling i Skutskär av Ove Sandström.

Ove Sandström drev framgångsrikt verksamhet inom träimpregnering under flera år i Skutskär.

År 2000 startade bolaget nordens största impregneringsverk i Åstorp som såldes 2006 till Rörvik Timber AB.

 

från 2007 började bolaget med att äga och förvalta fastigheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Euroimp AB

Box 75

265 21 Åstorp