Startsida

EUROIMP AB

Ett företag i fastighetsbranschen

Välkommen till EUROIMP AB

 

EUROIMP AB är ett moderbolag i en koncern som är verksam inom fastighetsbranschen.

 

Koncernen har idag ca 220 lägenheter i Åstorp och i Helsingborg samt ca 20 000 kvm kommersiella ytor i nordvästra Skåne.

 

Verksamheten är idag uppdelad i ett flertal olika dotterbolag.

Euroimp AB

Box 75

265 21 Åstorp